θα ήθελα τρείς μέρες κοντά σου χωρίς λέξη. Λέξη…

Γιώργος Σεφέρης

άλλες τρεις

(via it-smyroad)